Welcome to the SSBV website. This site makes use of cookies for site statistics only, no personal information is gathered or stored. Use of this site implies your consent to the use of cookies for this purpose.

At any time, feel free to contact us on-line through the contact form.

Welcome to the SSBV Aerospace & Technology Group website

SSBV is a Dutch-headed, technology driven company, active in the domains of (aero)Space, Remote Sensing & Monitoring, Defence & Security and the development of High-Tech Systems.

Based on in-house technology, engineering, assembly and test skills, SSBV has grown to a high-tech, product-based solution provider at unit, subsystem and system level.

Since its establishment as Satellite Services B.V. in 1985, SSBV has evolved into a group of high-tech, SME-sized companies with operations and SSBV Group members operating from The Netherlands, The United Kingdom, Poland, Ireland, Germany and Denmark.

The SSBV headquarters and a number of other Group companies are located in the SSBV building in the Space Business Park in Noordwijk aan Zee, The Netherlands, whereas the largest foreign subsidiary company (SSBV Space & Ground Systems UK) is located in Portsmouth, United Kingdom.

Within SSBV and its partnership companies, a wide range of activities are supported. These range from the provision of ground based systems for simulation, test and communication to the provision of smallsat subsystems and components. SSBV is also actively involved in the development and qualification of a unique smallsat-capable mini-SAR (radar) instrument.

The latest expansion of activities in the Defence and Security domain include the ACRIDS family of Precision Airdrop Systems and compact, low-power Synthetic Aperture Radar solutions for airborne and UAV applications.

Through internally available systems, infrastructure and experience, also remote sensing and monitoring services can be provided.

Please refer to the About section for more details.
  • Stacks Image 149

    Caption Text

    Link

The most recent News & Events (from our BLOG):

Sentinel-1: Minder dan 24 uur tot de lancering (NL versie)

Op het moment van het schrijven van dit artikel, is het nacht in Europa en als we naar buiten kijken, zien we alleen een donkere, zwarte hemel.

Waar in veel gevallen optische satellieten niet in staat zouden zijn om observaties te maken of door wolken heen te kijken, kan een zogenaamde Synthetic Aperture Radar ( SAR ) satelliet dat juist wel.

Een SAR instrument is een van de meest geavanceerde instrumenten voor aardobservatie die gebruik maakt van speciale radiogolven die naar de aarde worden gestuurd en de ‘echo’ of reflectie hiervan via een grote antenne en een gevoelige ontvanger weer opvangt.

Door middel van geavanceerde signaalverwerkings technieken, kan een kunstmatig beeld worden gebouwd wat veel (meer dan optische) details en aanvullende informatie over het waargenomen gebied en/of voorwerpen aangeeft.

Omdat de radiogolven niet onderworpen zijn aan dag - en nacht condities (geen licht nodig om te ‘zien ‘) en zijn ook niet worden gehinderd door wolken, is het mogelijk om bijna continue observaties uit te voeren.

Op 3 april , 23:02 CEST, staat ESA’s nieuwe generatie Sentinel- 1 radar satelliet gepland voor lancering vanuit Frans-Guyana .

Sentinel - 1 is de eerste in een reeks van satellieten, als onderdeel van het Europese Copernicus programma, die worden ontwikkeld en gebouwd door de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). De satelliet bevat een C-band SAR instrument met de mogelijkheid om verschillende soorten waarnemingen uit te voeren afhankelijk van de toepassing en resolutie van de gewenste gegevens.

Eenmaal in een baan om de aarde, zal de satelliet in staat om wereldwijde dekking te verschaffen. Zodra haar zuster-satelliet wordt gelanceerd, kan met de data van de satellieten iedere 6 dagen een compleet beeld van de aarde worden opgebouwd.

Typische diensten die kunnen worden verstrekt met behulp van Sentinel- 1 data zijn :

- Het observeren en in kaart brengen van zee-ijs
- Toezicht op de maritieme omgeving, waaronder bijvoorbeeld de controle op olie lozingen
- De detectie van schepen
- Terrein bewaking
- Het in kaart brengen van land- en bodem gebruik (bossen, water, bodembeheer)

en natuurlijk het ‘kijken’ naar bepaalde gebieden in geval van rampen of crisissituaties.

Sinds 2008 is SSBV Space & Ground Systems (Noordwijk), betrokken geweest bij het Sentinel-1 project door de ontwikkeling van gespecialiseerde simulatie-, test-, en communicatie-apparatuur die wordt gebruikt voor de ontwikkeling en het testen van het SAR instrument, de opslag en verwerking van instrument data, het satelliet platform ( TM / TC , communicatiesystemen) en het testen van de grondstations voor de besturing van de satelliet in de ruimte .

Andere apparatuur wordt gebruikt op de lanceerbasis om tot op het moment dat de raket gelanceerd wordt, verbinding met de satelliet te kunnen houden en de ‘all green for launch’ status te kunnen geven.

Het is dan ook met spanning dat de SSBV teams uitkijken naar de Sentinel-1 lancering en (zoals altijd), wachten op het eerste contact van de satelliet met de grond .

Voor meer informatie over Sentinel-1 bezoek : www.esa.int/sentinel1

Voor meer informatie over SSBV kunt u terecht op onze website op : www.ssbv.com

U kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook : @ SSBVnews

Foto: Copyright ESA

Sentinel-1 : Less than 24 hours to launch (English)

image

At the time of writing this article, It is night in Europe and when looking outside, you can only see a dark, black sky.

Where in many cases so-called optical satellites would not be able to observe the Earth or be able to look through clouds, a Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite is capable of doing just that.

Being one of the most sophisticated instruments used for Earth Observation, a SAR instrument uses special radiowaves that are sent to the Earth and uses a large antenna and sensitive receiver to capture an ‘echo’ of the signal that bounced back from Earth.

Through advanced signal processing techniques, a ‘Synthetic Image’ can be constructed, revealing many details and additional information about the area and/or objects that were observed.

Because the radio waves are not subject to day- or night conditions (no light is needed to ‘see’) and are also not hindered by clouds, it is possible to perform almost continuous observations.

On 3rd April, 23:02 CEST, ESA’s next generation Sentinel-1 radar satellite is scheduled for liftoff from French Guiana.

Sentinel-1 is the first in a series of satellites that are developed and built by the European Space Agency (ESA) as part of the EU’s Copernicus programme. It carries a C-band SAR instrument with the capability to perform different type of observations depending on the application and resolution of data required.

Once in orbit, the satellite will be able to provide global coverage and once its sister satellite is launched, the two satellites will be able to image the entire Earth every six days. Typical services that can be provided using Sentinel-1 data are:

- Arctic sea-ice monitoring and sea-ice mapping
- Surveillance of the marine environment including oil-spill monitoring
- Ship detection
- Land surface monitoring
- Land mapping (forests, water & soil management)

and ofcourse the mapping of areas in cases of disasters or crisis situations.

Since 2008, SSBV Space & Ground Systems has been involved in the Sentinel-1 project by providing highly specialised simulation, test and communication equipment to aid in the development and qualification of the SAR instrument & payload data handling, the satellite platform (TM/TC, communication systems) and the testing of the ground stations for the commanding of monitoring of the satellite once in space.
It is therefore with excitement and anticipation that the SSBV teams will be watching the Sentinel-1 launch and (as always) await the first contact with the satellite from the ground.

For more information on Sentinel-1 visit: www.esa.int/sentinel1

For more information on SSBV visit our website at: www.ssbv.com
You can also follow us on Twitter and Facebook: @SSBVnews

Image: Credit and Copyright ESA

Press release: ATASS and SSBV announce cooperation in manned and unmanned aerial delivery systems

The SSBV Aerospace & Technology Group and ATASS Advanced Tactical Airborne Systems and Services announced the signing of a cooperation agreement related to the provision of products, solutions and services for manned and unmanned aerial delivery systems.

One of the main objectives of the cooperation is to implement products and solutions that integrate and provide high compatibility and commonality between manned and unmanned systems which make use of steerable parachutes.

For this purpose, the manned systems (HAHO/HALO parachute systems, CCT - equipment, navigation systems) from ATASS and the unmanned systems (Precision Airdrop Systems, Tactical Resupply, Mission Planning, Communication) from SSBV provide a strong basis for a full European-based approach to provide common and integrated aerial delivery solutions.

"We are pleased and excited about the cooperation with ATASS. It opens up new opportunities for a wider range of systems and solutions based on our ACRIDS precision airdrop technology", said Mr Pieter van Duijn, CEO of the Dutch-based SSBV Aerospace & Technology Group.

"With this cooperation we have made the next step towards increasing and enhancing our Europeanbased technology and gained the means to evolve into one of the most successful full service system integrators in the field of military parachuting today", stated Mr Rainer Kandler, a Managing Director of German-based ATASS Advanced Tactical Airborne Systems and Services GmbH.

The cooperation, which commenced at the end of 2013, has already resulted in joint technical, as well as business development activities and a stronger positioning in the market.


About ATASS

ATASS is a European, globally recognised company, providing innovative, bespoke and state of the art solutions and training for manned airborne parachute systems. ATASS supports this claim through technological leadership and dedication to maintain the highest standards.

For more information contact: www.atass.eu

 

About SSBV

The SSBV Aerospace & Technology Group is a group of high-tech European SMEs, active in the Aerospace and Defence & Security domains. Based on over 28 years of experience, the company develops and provides innovative, product-based and bespoke solutions for Space, Aerial and Ground-based applications.

For more information contact: www.ssbv.com | ACRIDS product line

Rosetta phones home

You may have heard already: Rosetta phoned home !

In a world-wide, social media dominating event, Monday 20th January 2014 saw the successful event of ESA’s Rosetta satellite ‘wakeup’.

Following a period of more than 3,5 years of hibernation, with almost all subsystems switched-off and only the main computer operational in a battery saving mode, the satellite released a wakeup-call. Even travelling at the speed of light, it took over 45 minutes for the first signals to arrive at the large Deep Space Antennas pointing at her distant location.

Watching the receiver frequency spectrum change, was the first visual indication that Rosetta had successfully woken up and was ‘phoning home’.

image

Photo: Rosetta signal on spectrum displays, copyright ESA

For those involved in spacecraft communications, and in particular the Rosetta mission it represented a literal ‘sigh of relief’.

The SSBV team congratulates ESA and other industry colleagues on this great success.

The Rosetta mission started with a launch in March 2004 and at that time already represented many years of work by ESA, industry,  Prime Investigators and other entities.

SSBV was actively involved in the verification of elements of the spacecraft and its instruments before launch. Activities included the provision of equipment for the validation and test of Rosetta’s subsystems responsible for communication and Telemetry  /Telecommand, Ground-station compatibility testing and close co-operation with almost all the international science teams that use(d) a ‘Rosetta simulator’ developed and provided by SSBV to develop and test the instrument interfaces and data exchange with the satellite platform.

Rosetta wil continue its mission and rendezvous with a comet, fly alongside it and deploy a probe that is to land on the surface of the (iced) comet and provide unprecedented data on its composition and environment.

For more information, consult the ESA website.

image

Image: Rosetta satellite and lander, copyright ESA

GAIA launch

Today the GAIA satellite is launched.

The satellite is built around a very sophisticated and integrated instrument that pushes the boundaries of technology once again.

SSBV has been actively involved in the mission for many years, focusing on providing a range of systems and products that have been used throughout all phases of development and testing of the instruments and essential subsystems of the Service Module / satellite platform.

For instrument development, testing and qualification, SSBV developed the PLM EGSE, simulating the interfaces between the platform and the instrument, including a lot of sophisticated SpaceWire equipment used also inside the instrument.

Another EGSE system was used for the development and testing of the Payload Data Handling Unit (PDHU).

Other systems, such as TM/TC front-ends, were used in the development and testing of the onboard computer and as part of an onboard software validation facility.

SSBV also provided the modem used in the RF testing of the satellite and provided key elements for the RF Suitcase that was used to ensure that the groundstations are able to communicate with the satellite after launch.

For more information on GAIA, see: http://sci.esa.int/gaia

Custom Post Images